Gizlilik Sözlesmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Rex Medya kurumsal, kişisel ve ödeme bilgilerinizin güvenliğinin korunması  adına çeşitli gizlilik ilkelerin göz önünde bulundurmaktadır. İşbu gizlilik bildirimi, Rex Medya ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır. Rex Medya adresini kullanarak bu gizlilik sözleşmesine dair uygulamalara ve yükümlülüklere sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Rex Medya, işbu Gizlilik Politikası maddelerini dilediği zaman web sitesi Gizlilik Sözleşmesi kısmında yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu şekilde değişen ya da yenilenen hükümler sitede yapılan yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Üye ve kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyadı, adres, telefon, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Rex Medya, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Rex Medya’un işbirliği içinde olmadı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

Rex Medya aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  • Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve o Rex Medya’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller, uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,gerekli olduğu hallerdir.

 

  • Rex Medya, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri yukarıda belirtildiği gibi kullanıcıları tanımlamak, kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek ve bu doğrultuda hizmet geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacı ile kullanılabilir.

 

  • Rex Medya internet sitesinin 5651 sayılı kanunda belirtilen trafik verisi (log) saklama yükümlülüğü ayrıca saklıdır.

 

  • Web sitesi aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, kullanıcı veya üyelere daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunumu, çeşitli pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, irtibat kurmak, bilgi güncellemek ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

 

  • Üye ve kullanıcıların kredi Kartı ve havale bilgileri satın aldığınızı ürün ve hizmetlerin ödeme işlemini gerçekleştirmek ve bu işlemlerin sonucunda gerçekleşmesine uygun şekilde yapmak için kullanılır. Rex Medya internet sitesinde herhangi bir satın alma gerçekleştirildiği durumlarda kredi kartı, son kullanma tarihi, CVV2 gibi verilen mali bilgilerin bankalar, kredi kartı şirketleri vb. 3. şahıslarla paylaşılacağı kabul edilmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde kaydedilmeden silinmektedir. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne Rex Medya ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz, kopyalanamaz ve depolanamaz.

 

  • Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Rex Medya’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşları tarafından online olarak müşteri ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Rex Medya tarafından görüntülenmez. Rex Medya kullanmış olduğu Iyzico ödeme sistemi aracılığı ile kullandığı SSL, Thawte ve McAfee güvenlik sistemleri sayesinde müşterilerine mali bilgilerinin ve bunun öteside kişisel bilgilerinin korunmasını hedefler.

 

  • Rex Medya, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Rex Medya, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

 

  • Rex Medya, kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda, bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her türlü kişisel bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan zararlardan Rex Medya sorumlu değildir.

 

  • Rex Medya, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.